Genomslag i järnvägstunnel i Strängnäs

Karta över dubbelspårsutbyggnaden i Strängnäs. Karta: Strängnäs

Nyligen möttes de två spårtunnelfronterna som drivits från Kvitten och från Stadsskogen i Strängnäs. Nu återstår bara ungefär 150 meter spårtunnel att spränga mellan Västerport och stationsområdet i Strängnäs innan spårtunneln är helt färdigsprängd. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Tunnelprojektet ingår i Trafikverkets projekt om att genomföra en utbyggnad av dubbelspår mellan Strängnäs och Härad. Nämnda projekt är den sista åtgärden i ”kraftsamling Mälardalen” som gjorts för att öka kapaciteten på Svealandsbanan. Syftet med utbyggnaden är att öka kapaciteten och punktligheten för tågtrafiken.

Åtgärderna kommer att öka möjligheten för tågoperatörerna att köra tätare turer i rusningstrafik med bättre punktlighet på Svealandsbanan. Kollektivtrafikmyndigheterna i regionen kommer att anskaffa nya tåg och sammantaget ska alla åtgärder leda till bättre pendlingsmöjligheter på sträckan Eskilstuna – Stockholm.Källa: Trafikverket