”Viktigare med bra pendeltåg än höghastighetsbana”

Pendeltåg uppställda vid Södertälje station. Foto: Christer Wiik

Om höghastighetstågen ska vara ett realistiskt alternativ för Sverige och Stockholm så krävs det dock nya medel och lösningar som säkrar storstadsregionernas kollektivtrafik och bostadsbyggande. Som förslaget är nu kostar det klart mer än det smakar, skriver Gustav Hemming (C), Miljö- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms läns landsting, i en replik till SJ på DN Debatt.

I söndags skrev Jan Sundling och Crister Fritzson, från SJ att höghastighetståg kan gå var sjätte minut från Stockholm till Malmö eller Göteborg. Nu svarar regionplaneringslandstingsrådet Gustav Hemming (C) att infrastrukturen i hela landet behöver utvecklas och moderniseras. Men förslaget från SJ bortser helt från att det redan är trångt på spåren i Stockholm- och Mälardalsregionen, utan att lägga fram idéer om hur kapaciteten ska lösas. 

- Det är ingen som är emot höghastighetstågen av princip. Men att få in höghastighetståg på befintliga spår skulle försvåra arbetet med att bygga ut den regionala pendeltågstrafiken markant. Om det ska bli verklighet behövs nya pengar och fungerande lösningar för pendeltågstrafiken i Mälardalen och Mellansverige. Att SJ helt bortser från detta är beklagligt, säger Gustav Hemming (C).

- För Stockholms del är vi beroende av bra internationell tillgänglighet. Att även kopplingen till Arlanda med nya spår helt saknas är också det en allvarlig brist, likaså att alternativa projekt som exempelvis en ny stambana till Oslo, säger Gustav Hemming (C).