Baden-Württemberg utfärdar anbudsförfarande för 130 pendeltåg med ATO

Pendeltåg från Baden-Württemberg State Rail Vehicle Authority, SFBW, på väg i sydvästra Tyskland. Foto: Wikimedia, kredit: Kevin b.

 Det statligt ägda tyska leasingföretaget i delstaten Baden-Württemberg, SFBW, har offentliggjort ett anbud på mellan 120 och 130 pendeltåg av typ EMU, som måste utrustas för automatisk tågdrift (ATO) med automationsgrad 2 (GoA 2).

Pendeltågen måste godkännas och levereras punktligt till det elektriskt drivna linjenätet mellan Stuttgart - Bodensee och till projektet Stuttgart 21 och till Stuttgarts digitaliserade järnvägsprojekt.

Fyra fordon måste godkännas för passagerardrift senast i juni 2024, följt av upp till 20 fordon före tredje kvartalet 2024. Mellan 70 och 80 fordon måste godkännas för passagerardrift i november 2025, och de återstående fordonen måste legitimerads senast i juni 2026.

Tillverkaren ansvarar för underhåll och service och måste kunna garantera tågens faktiska energiförbrukning.

Varje fordon måste ha plats för 380 passagerare, med kapacitet för upp till 1757 passagerare när de kör med ytterligare vagnar.

Tågen får inte vara längre än 212 meter, när de är kopplade ihop, mätt över mitten av kopplingsplattorna vid fordonets ändar, och avståndet från centrum av kopplingsplattorna vid fordonets ändar till början av den första dörren, måste vara minst 6 meter.

Tågen bör ha selektivt system för dörrkontroller som möjliggör stopp vid 170- 190 meter långa perronger. Varje dörr ska vara minst 1400 millimeter bred.

Pendeltågen måste ha en startacceleration på minst 1,2 m/s2 när de körs både individuellt och med flera vagnar. Den genomsnittliga bromsreduceringen i enkel och dubbel dragkraft får inte sjunka under 0,75 m/s2 under hastigheter från 200 km/h till 0 km/h och 0,9 m/s2 under hastigheter från 160 km/h till 0 km/h.

Alla fordon måste vara utrustade med ETCS-enheter med Baseline 3 Release 2 (SRS 3.6.0) och ATO GoA 2. De måste också vara lämpade för uppgradering till FRMCS.

ETCS-enheterna skall uppfylla de krav som ställs av Train Integrity Monitoring (TIM), Train Capability och Open CCS för referensarkitektur (Ocora).

Tidsfristen för inlämnade erbjudanden eller en begäran om deltagande har förlängts fram till den 23 september 2020.