Aeroliner 3000 föreställs på årets InnoTrans

Teknologin i Aeroliner 3000 bygger till stor del på DLR: s nästa generations tågkoncept (NGT). Foto: DRL/Andreas Vogler

Konceptet ”Aeroliner 3000”, som har utarbetats gemensamt av tyska Aerospace Center, DLR och Andreas Vogler Studio (AV Studio) är en av de tre finalisterna i den internationella pristävlan om "Morgondagens tåg - dagens design", som kommer att presenteras på internationella järnvägsmässan Innotrans 2016 i Berlin den 20-23 september.

Partnerna, DLR och AV Studio, erhåller samtidigt 750 000 brittiska pund (Drygt 1,3 miljoner euro) för att kunna fortsätta att utveckla Aeroliner 3000- konceptet. Projektet sponsras bland annat av brittiska organisationen för järnvägssäkerhet (RSSB)

Under tävlingen uppmanades ingenjörerna, designers och arkitekterna att utveckla fler innovativa lösningar så att järnvägstransporterna i Storbritannien är väl förberedda inför framtiden. Fokusen riktas i huvudsak på höghastighetstransporter och på ett tidsperspektiv på 30 år. Totalt 48 tävlingsbidrag mottogs.- Järnvägssystemet i Storbritannien står inför ett innovativt språng. Under de kommande årtiondena kommer antalet nya tåg att öka dramatiskt eftersom gamla tågen måste bytas ut och samtidigt upprätts nya höghastighetssträckor, underströk Joachim Winter från DLR:s Institut för fordonskoncept i Stuttgart.

För närvarande finns det bara en enda verklig höghastighetslinje i Storbritannien. Den förbinder London med Eurotunneln, som fortsätter vidare under den Engelska kanalen.- Vi presenterar tågets modell på InnoTrans 2016 i Berlin eftersom vi hoppas kunna inspirera tillverkare med vårt koncept, säger Joachim Winter.  

Tävlingens målsättning utgör dock en enorm utmaning för deltagarna. Meningen är att de föreslagna lösningarna bidrar till att minska kostnaderna avsevärt, fördubbla passagerarkapaciteten, minska koldioxidutsläppen och ge passagerarna maximal mängd komfort utan att ha en negativ effekt på trygghet och driftsäkerhet.

DLR:s projekt "Next Generation Train" är fortfarande på projektstadium. Det blir alltså en modell som presenteras på årets järnvägsmässa Innotrans i Berlin. Enligt senaste uppgifter kommer det dock att bli ”en modell” av storlek 1:1 (!)

Teknologin i Aeroliner 3000 bygger till stor del på DLR: s nästa generations tågkoncept (NGT).  Elva forskare från DLR:s institut utför tvärvetenskapligt arbete kring centrala teknologifrågor. Det handlar bland annat om hur nästa generations höghastighetståg kan göras ännu snabbare, säkrare, bekvämare och mer miljövänliga.

Forskarteamet tänker igenom en rad olika aspekter, däribland allt ifrån lättviktskonstruktion av vagnskorgar och chassi till varierande grad av aerodynamik, energiöverföring och passagerarflöden samt livscykelkostnader.- För att kunna delta i tävlingen, var vi tvungna att anpassa NGT:s koncept till den brittiska järnvägsinfrastrukturen när det gäller design och tolkning, förklarar Andreas Vogler, ägare av ett München-baserat arkitektur- och designbyrå.

För närvarande tillåts inga dubbeldäckarvagnar på brittiska järnvägar, men med hjälp av innovativ teknik och smart design, hoppas Vogler kunna åskådliggöra att Aeroliner 3000 är en mycket bekväm dubbeldäckare och ett miljövänligt höghastighetståg, som passar utmärkt för brittiska järnvägsnätet. Aeroliner 3000 tar fler passagerare, färdas tystare och har lägre utsläpp av koldioxid.

Aeroliner 3000 och dess dubbeldäckade vagnar ger 20 procent fler platser än andra tåg som deltar i tävlingen. Med bättre bagagehantering och optimerad styrning av passagerarflödet vid ombordstigning och avstigning kan, enligt Vogler, även tågets stopptider minskas avsevärt på stationerna.

Genom konsekvent användning av lätta konstruktionsmetoder som, enligt Vogler, minskar vikten av tågets vagnskorg med 25 procent och aerodynamisk optimering av hela tågsättet reduceras kostnaderna för drift, underhåll, utsläpp av koldioxid och buller. 

Aeroliner 3000 har formen av två halva tåg, vardera med längden 200 meter och med plats för 620 till 700 passagerare. Ett halvtåg består av två ändvagnar, åtta mellanvagnar och en envåningsvagn. Den kan utrustas som restaurangvagn eller bagage/cykel-vagn. Alla vagnar har en egen driftmotor.

Företrädarna för projektet räknar med att framtidens Aeroliner kan komma upp till hastigheter på 400 kilometer i timmen, bland annat på grund av sitt låga höjd.Källa: DLR och AV Studio