Nästa InnoTrans äger rum den 27-30 april 2021

Bilden visat Innotrans 2018. Nästa InnoTrans kommer att hållas den 27-30 april 2021. Messe Berlin har inrättat ett telefonnummer för hotline för frågor: +49 30 30 38 31 31. Mer information finns på InnoTrans hemsida. Foto: Innotrans/Messe Berlin

Tyska mässarrangören Messe Berlin har meddelat att nästa InnoTrans kommer att hållas den 27-30 april 2021 efter tillkännagivandet den 22 april att det inte längre är möjligt att arrangera utställningen den 22-25 september på grund av coronavirus.

Berlins senat (regering) införde ett förbud mot alla stora evenemang, vilket avser särskilt mässor som kan tänkas locka mer än 5000 personer. Förbudet gäller fram till 24 oktober 2020.  Messe Berlin säger att efter samråd med alla Innotrans arrangörföreningar och ledande marknadsaktörer beslutade delstatsregeringen att senarelägga InnoTrans 2020.

- Utställarnas, handelsbesökarnas och alla anställdas hälsa och säkerhet på mässan har vår högsta prioritet, säger InnoTrans-direktören Kerstin Schulz. 

Messe Berlin säger att tillstånd som bekräftats senast den 21 april kommer i princip att fortsätta vara giltiga, men om ändringar är nödvändiga kommer utställare att meddelas detta under hösten 2020. Detta gäller dock inte platserna för järnvägsfordon i utomhusområdet. Organisatörerna behåller rätten att kunna vidta förändringar när det gäller tillstånd och andra riktlinjer.

Efter att ha fått skriftligt meddelande om de nya datumet, meddelade Messe Berlin att utställarna kommer att kunna avboka sitt deltagande för nya datumet, ifall de anser sig inte kunna delta. Eventuella redan gjorda betalningar av avgifter återbetalas utan kostnad.