Det chansas med säkerheten inom järnvägen

Lena Kecklund, MTO Säkerhet. Foto: NNAB.

Rubriken avser namnet på den konferens som genomförs i Nässjö måndagen den 24 oktober. Det chansas nämligen med säkerheten inom både järnväg-, väg-, sjö- och flygfart. Även hos de stora aktörerna. Det framhåller Lena Kecklund, MTO Säkerhet som tillsammans med kolleger jobbar nationellt och internationellt med säkerhetsfrågor.

Lena Kecklund är en av huvudaktörerna vid en stor konferens där säkerhetsfrågor och simulatorer aktualiseras måndagen den 24 oktober i Nässjö. Utöver Lena Kecklund deltar aktörer från Transportstyrelsen, Trafikverket, SJ, Green Cargo, Väg- och Transportforskningsinstitutet, Trainteam, Nässjöakademin, Nordic Infracenter med flera.