Lugnande besked från regeringen om Ostlänken

Foto: WSP

I dag tar media upp frågan om finansiering av länsstyrelsens arbete i samband med planeringen av Ostlänken. Norrköpings kommun har tidigare fått besked av regeringen.

– Vi är måna om att alla delar flyter på så att Ostlänken kan bli av enligt tidsplanen. Därför har frågan tagits upp med regeringen som gett lugnande besked. Det kommer resurser till länsstyrelsen för att klara planeringen, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping i ett pressmeddelande.