Inga nya pengar till järnvägsunderhåll i budgeten

Foto: Trafikverket

I budgeten för 2017 föreslår regeringen investeringar i klimatarbetet med fossilfria resor och förnybar energi på 12,9 miljarder kronor för perioden 2017-2020. Investeringarna görs inom framför allt inom omställningen till förnybar energi och fossilfria resor. Huvuddelen av klimatinvesteringarna läggs på underhåll av av järnvägen, totalt 5,9 miljarder kronor. Pengarna ska investeras 2019 och 2020, vilket innebär att inga nya pengar läggs på järnvägsunderhåll nästa år eller 2017.

– Den här regeringen har gjort historiska satsningar på infrastruktur. Nu satsar vi ännu mer för att tågen ska gå i tid. Vi vill flytta person- och godstrafik från vägar till järnvägar. säger MP-språkröret Isabella Lövin.  De allra största satsningarna ligger flera år fram i tiden. De mesta av pengarna ska gå till järnvägsunderhåll för åren 2019–20, alltså efter nästa val. Det är alltså inte säkert att den rödgröna regeringen sitter kvar och kan administrera satsningarna på järnvägen.