Transportforskaren Gunnar Alexandersson till SJ

Foto: SJ

Nu börjar ekonomie doktor Gunnar Alexandersson på SJ för att arbeta med reglerings- och internationella frågor. Han kommer att dela sin tid med en fortsatt tjänst som transportforskare på Handelshögskolan i Stockholm. Gunnar ledde tidigare den statliga utredningen om järnvägens organisation. Han har mer än 20 års erfarenhet från transportområdet, både i Sverige och utomlands. Under en period var han senior rådgivare i den europeiska intresseorganisationen för tåg- och infrastrukturbolag, CER. Han har även varit vice vd för Branschföreningen Tågoperatörerna i Sverige.

Den nya tjänsten på SJ innebär att han får en central roll i att stärka både svensk järnväg och SJ i en marknad med ökad konkurrens.

– Det är få personer som har en sådan gedigen erfarenhet av regleringsfrågor både i Sverige och utomlands. Förändringarna inom järnvägsområdet och hur EU-regleringen kan påverka den svenska tågbranschen innebär att vi behöver förstärka våra resurser. Med Gunnars erfarenhet har vi fått rätt man på rätt plat

Det säger Lena Herrmann, direktör för SJs strategi- och affärsutveckling i ett pressmeddelande.

– När det gäller omregleringen av järnvägen har Sverige ett försprång, men det finns många utmaningar framöver. Omregleringen kan förväntas fortsätta och kommer även beröra andra länder. Den här utvecklingen har jag följt och engagerat mig i under många år. Järnvägen ligger mig varmt om hjärtat och jag ser fram emot att få arbeta vidare med dessa frågor i min roll hos SJ, säger Gunnar Alexandersson i pressmeddelandet.