Ramböll arrangerade infrastrukturseminarium

Erik Bromander, statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson på Näringsdepartementet, talade på Arena för infrastrukturs seminarieserie som ägde rum på Rambölls huvudkontor på Södermalm i Stockholm i slutet av augusti. Foto: Christer Wiik

Nyligen hölls den tredje och sista delen i Arena för infrastrukturs seminarieserie, om hur näringslivet kan möjliggöra fler och bättre infrastrukturprojekt snabbare. Seminariet hölls på Rambölls huvudkontor i Stockholm. Fokus var vad som kännetecknar projekt som lämpar sig för alternativ finansiering och organisering och hur regeringen kommer att bedriva arbetet med infrastrukturfrågorna de kommande åren.

Tidigare seminarier har berört samverkansmodellen och hur den med tunnelbaneprojektet i Sydney som förlaga skulle kunna bli verklighet även i Sverige, samt om ägarväxling skulle vara en möjlighet i Sverige och ge mer resurser till nya vägar och järnvägar.

Augustiseminariet inleddes med att Malcolm Sjödahl, Affärsutvecklingschef på Ramböll, presenterade projektidéer som kan bli verklighet snabbare med samverkansmodeller och engagemang från näringslivet i samhällsutvecklingen. Bland dem fanns en utveckling av hamnen i Narvik och sträckan Luleå-Narvik för att avlasta infrastrukturen kring Göteborg, och en överdäckning av riksväg E18 i Danderyd för att utveckla kommunen och skapa ytor för bostäder och grönområden. Därefter tog Erik Bromander, statssekreterare i Näringsdepartementet, vid och talade om regeringens arbete inom området och den kommande utredningen om förutsättningarna för att involvera privat kapital i finansieringen av statlig transportinfrastruktur.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med Catharina Elmsäter-Svärd, tidigare infrastrukturminister, Alexander Schenk, Chef för Europeiska investeringsbankens (EIB:s) kontor i Sverige, och Björn Hasselgren, seniorrådgivare på Trafikverket. De frågor som berördes i diskussionen var bland annat vilka projekt som paneldeltagarna trodde kunde bli möjliga och vad som krävs för att nå dit.

Om Arena för infrastrukturArena för infrastruktur är ett initiativ från EQT, KPMG, MTR, Ramböll och Setterwalls Advokatbyrå. Arena för infrastruktur har tillkommit för att bidra till ökad kunskap och konkretion i diskussionen om hur infrastrukturprojekt kan finansieras och organiseras i Sverige. Genom seminarier kommer initiativtagarna att visa vilka förutsättningar och villkor som behövs för att näringslivet ska kunna möjliggöra att fler projekt kan genomföras snabbare, effektivare, med högre kvalitet och ge tidigare samhällsnytta.Källa: Ramböll