Frågan om tunnelbana i Göteborg utreds

Foto: Creative Commons

Frågan om tunnelbana i Göteborg har aktualiserats sedan kommunens trafiknämnd begärt en utredning om snabbare spårtrafik, eventuellt med hjälp av tunnelbana. Det skriver Henrik Munck (MP), vice ordförande i trafiknämnden på GP Debatt.

Med så kallade "duovagnar" som kan köra på både spårväg och järnväg går det därför att skapa ett tunnelbaneliknande system i Göteborg som till 90 procent baseras på nuvarande och redan beslutad spårinfrastruktur, skriver Henrik Munck i debattartikeln.

Miljöpartiet vill att att restiderna från Angered och Frölunda till centrum kortas med hjälp av det nya systemet.