Riskhantering på väg och järnväg

Foto: Mats Udde Johnsson

"Det är väl ingen risk - vi kan väl chansa..." är den något tillspetsade rubriken på en konferens som aktualiserar säkerhetsfrågor inom järnväg- och väg, presenterar ny forskning och visar på tågsimulatorernas möjligheter. Konferensen äger rum i Nässjö måndagen den 24 oktober och möter bred uppslutning. Väg- och Transportinstitutet, Transportstyrelsen, SJ, Green Cargo, Trafikverket, Nässjöakademin,Trainteam och en rad andra aktörer deltar.

vd Lena Keclund från MTO Säkerhet har ett av de tyngre inslagen då hon konstaterar att människors liv sätts på spel då säkerhetskulturen mellan människa och teknik alltför ofta är åsidosatt. Apropå tunga inslag så aktualiseras också ett viktigt område när Anna-Lena Andersson från Trafikverket aktualiserar personpåkörningar i trafiken och ställer frågan om det är olycksfall eller självmord. 

Planeringsansvarig för konferensen är Holger Jonasson vid Nässjö Näringsliv som bedriver Nordic Infracenter som en enhet inom bolaget. Nordic Infracenter med dess nye projektledare Hans-Inge Almgren arbetar med utvecklings- och samordningsfrågor. En lämplig verksamhet i Nässjö som har mer än 30 företag med mer än 600 anställda inom järnvägssektorn. Nässjöakademin som bland annat bedriver tågförareutbildning rapporterar om drag efter tågförare och Nässjö Järnvägsutbildning vid Brinellgymnasiet visar upp sin anläggning.