Hög tågpunktlighet i juli

Foto: Christer Wiik

Tågtrafiken i juli hade den högsta punktligheten på flera år. Minskad trängsel på järnvägen och få störningar är några av anledningarna. Det skriver Trafikverket som nu presenterar statistik över tågens punktlighet under juli månad.
Persontågen i juli hade den bästa punktligheten (92.1 procent) sedan mars 2014, medans godstågen punktlighet (81.5 procent) är den högsta sedan augusti 2015.
I juli går det normalt färre tåg än under årets övriga månader. Resandetågen reducerades under juli med cirka 4500 tåg (minus cirka 5,7 procent) och godstågen reducerades med cirka 1600 tåg (minus cirka 12,7 procent), jämfört med årets övriga månader. Detta har lett till minskad tågträngsel, vilket i sin tur gör att färre tåg drabbas av förseningar de gånger störningar trots allt uppstår.
Juli har dessutom varit relativt fritt från händelser som kan påverka tågtrafikens punktlighet under sommaren, såsom åskväder, blixtnedslag, bränder och solkurvor. De gånger som tågtrafiken trots allt drabbats av förseningar på grund av dylika händelser har de uppstått på ställen där tågtrafiken inte är så intensiv. Storstadsområdena har i stort sett varit förskonade från sådana händelser.
Under juli har dock trots allt en del enskilda händelser påverkat tågens punktlighet. När det gäller stora, planerade banarbeten avser förseningen tiden utöver den anpassade tidtabellen.