Projekten som fick fart på Öresunds-regionen

Sedan 2000 har Malmö och Köpenhamn en gemensam vision för att främja samarbete och integration i Öresundsregionen. Genom ett nära samarbete vill Malmö och Köpenhamn skapa en gemensam Öresundsregion med visionen att invånarna i de två städerna känner sig som medborgare i ett sammanhängande stadsregion. Foto: Håkan Dahlström
Det förarlösa Metrosystemet i Köpenhamn, har gjort stor succé in den danska huvudstaden. Foto: Metroselskabet
Karta över den totalt 17 kilometer långa järnvägsförbindelsen Citytunneln i Malmö. Karta: Citytunneln/Trafikverket

Sedan mitten av 1990-talet har det genomförts en mängd större infrastrukturprojekt i Sverige och övriga Norden. Med anledning av att tidningen Nordisk Infrastruktur i år firar 20-års jubileum, tar vi här en titt i backspegeln och lyfter fram ett urval av alla dessa projekt som bidragit till samhällsutvecklingen i Nordeuropa.  Vi tar avstamp i Öresundsregionen, där just Öresundsbron visade vägen för en mängd projekt i nära anslutning, såsom Yttre Ringvägen och Citytunneln i Malmö, liksom Metro Köpenhamn.

Sedan Öresundsbron invigdes sommaren år 2000 har Öresundsregionen blivit mer integrerad, inte minst ur näringslivs- och arbetsmarknadsperspektiv.  Men även två sidoprojekt i anslutning till bron har varit viktiga för regionens utveckling, dels Citytunneln i Malmö, dels Metro Köpenhamn på andra sidan sundet.En genomsnittlig dag reser 75 000 personer över Öresundsbron.  Varje dag åker dessutom drygt 19 000 fordon över bron. Öresundsbron har varit en strakt bidragande faktor till att öka arbetspendlingen på båda sidorna av sundet och har dessutom haft inverkan på det senaste decenniets ekonomiska tillväxt i Öresundsregionen.

Har gjort Kastrup tillgängligt– Bron har definitivt bidragit till att Öresundsregionens ekonomiska tillväxt har stärkts även om tillväxten i dagsläget inte är lika stark som i exempelvis Stockholm eller Hamburg. En faktor som bidragit till tillväxten är det faktum att Kastrups flygplats numera är lika lättillgänglig från den svenska som den danska sidan. Kastrup nås lätt med tåg från hela Skåne, men även från exempelvis Karlskrona och Kalmar. Närheten till Kastrup har bidragit till att ett femtiotal företag valt att etablera sina huvudkontor eller specialistkontor i Malmö, vilket förstås genererat många nya arbetstillfällen, säger Johan Wessman, vd på Öresundsinstitutet.Förutom att det blivit betydligt lättare att arbetspendla mellan Danmark och Sverige med bron så har den också skapat en Skandinavisk migrationseffekt, då tusentals danskar och svenskar valt att bosätta sig på andra sidan sundet.

 Ökad godstrafik- Även godstrafiken över Öresundsbron har ökat under årens lopp. Öresundsbron fungerar som en naturlig port till Skandinavien för godstrafiken. När den planerade Fehmarn-Bält förbindelsen står klar räknar vi med att godstrafiken ökar ännu mer. På den skånska sidan av bron, mellan brofästet och centrala Malmö, har den nya stadsdelen Hyllie växt fram. Där kombineras bostäder med en arena, köpcentrum och kontor. På den danska sidan har stadsdelen Örestad växt fram i direkt anslutning till en tågstation i anslutning till bron, säger Johan Wessman.

CitytunnelnDrygt tio år efter invigningen av Öresundsbron, i december 2010, stod en viktig anslutningsanläggning till bron klar, den 17 kilometer långa järnvägsförbindelsen Citytunneln. Med Citytunnelns spår, varav 6 kilometer löper under jord, förbands Malmö Central direkt med Öresundsbron. Detta genom att Malmö centrals tidigare ”säckstation” byggdes bort. Tågen hade alltså tidigare varit tvungna att vända tillbaka i nordöstlig riktning för att ta sig vidare söderut. Förutom att tågtrafiken har fått snabbare tågresor med Citytunneln, bland annat med tiominuterstrafik mellan Malmö och Köpenhamn under rusningstrafik, har det även kunnat köras tätare tågtrafik på en rad sträckor i Skåne. Många tåg som tidigare hade Malmö C som slutstation kan nu fortsätta vidare direkt till Köpenhamn, bland annat så har Lund fått tät tågtrafik till och från den danska huvudstaden.

Citytunneln var ett projekt som hade en synnerligen lång startsträcka, med en mycket utdragen planeringsprocess som omfattande många stränga miljöprövningar. Men när väl bygget kom igång 2005 flöt projektet på bra och överträffade mångas förväntningar, då Citytunneln kunde invigas ett halvår tidigare än planerat och nästan en miljard (950 miljoner) under budget. 

I och med Citytunneln fick också Malmö två helt nya stationer, dels Triangeln mitt i Malmös kommersiella distrikt, dels Hyllie i södra staden. Den sistnämnda stationen har varit en viktig förutsättning för att utveckla hela Hyllieområdet, som tidigare till stor del varit åkermark. Här växer nu en helt ny stadsdel succesivt fram.  I samband med Citytunneln byggdes även Malmö C helt om med en underjordisk del, som fick fyra spår och två mellanliggande plattformar.

Metro KöpenhamnPå andra sidan sundet har det också satsats på att bygga ut kollektivtrafiken. Den automatiska och förarlösa metron i Köpenhamn har sedan den första etappen invigdes 2002, etablerats som ett populärt trafikslag i den danska huvudstaden. Metron ses framförallt som ett fullgott komplement till det sedan tidigare väl utbyggda S-tågnätet, Storköpenhamns pendeltågsnät, vilket ansluter vid flera Metrostationer.

Det danska metrosystemet har byggts ut i etapper. År 2007 öppnades en avgrening till Lufthavnen, där det förutom en Metrostation även finns en tågstation som ansluter till Öresundsbron.

Men trots framgången med Metrons första etapper har systemet sina brister, framförallt har den ingen direkt koppling till S-banenätets stora knutpunkter som exempelvis Østerport, Nørrebro och inte minst Köpenhamns centralstation, Hovedbanegården.  Som ett svar på detta togs 2007 ett beslut om att bygga Cityringen, en ytterligare etapp i utvecklingen av Köpenhamns Metro. Cityringenprojektet, som inleddes 2009, beräknas vara klart 2019 och kommer att få 17 underjordiska stationer.  Cityringen kommer även att få en avgrening i form av nya metrostationer i den nyutvecklade stadsdelen Nordhavnen, nordost om centrala Köpenhamn. Även en avgrening i söder planeras nu för fullt, en Sydhavnslinje, där tidsplanen dock ännu inte är helt fastställd. Men klart är att Metro Köpenhamn skapat goda möjligheter för stadsutveckling. Dels har ön Dragör, med stadsdelen Amager i fokus kunnat utvecklas remarkabelt efter Metrons intåg, dels väntas nya bostadsområden växa fram i Cityringens spår.