Innotrans 2016 visar utsläppsfria tåg och Maglev

Maglev Transrapid i tyska Emsland Foto: Állatka

Innotrans, som äger rum i Berlin den 20-23 september 2016, har i år ett totalt antal utställare är cirka 2 700, varav 1 669 internationella från 55 länder. Mässan har en total utställningsareal på 200 000 kvadratmeter varav 9 099 kvadratmeter utomhusareal.

För att möta den växande efterfrågan på föreläsningsmöjligheter, kommer Innotrans att lansera en konferensmodell som erbjuder organisatörer möjlighet att hålla sin egen serie av föreläsningar, som börjar på den sista dagen av mässan, under förutsättning att det finns tillgängliga konferenslokaler. Det är ett erbjudande som är bör vara av stort intresse i synnerhet för branschorganisationer och transportföretag.

För första gången organiseras delmässan "MAGLEV 2016", som handlar om magnetisk levitation och transporttekniska frågor inom ramen av en global "Conference Corner". Arrangemanget organiseras och drivs av The International Maglevboard under ledning av ordföranden för Internationella Maglev Board, Johannes Klühspies,

Huvudtemat i MAGLEV 2016 är "Maglev - Lösningar för människor, städer och regioner?" På samma sätt som innovativa transport- och energilösningar kan så skulle även Maglev kunna göra vardagen enklare och transportfunktionerna smartare.

“Maglev 2016” är en vetenskaplig konferens och skall enligt arrangörerna följaktligen uppmuntra till debatt om speciella transportsystem och deras effekter på teknikutveckling, samhälle och miljö. Dessa frågor utgör grundläggande komponenter för konstruktiv, kritisk diskussion.

Konferensen inleds på fredagen den 23 september 2016.

På Innotrans kommer Alstom för första gången att visa sitt nya utsläppsfria tåg. Under 2014 skrevs Letter of Intent för köp av de nya tågen under med de tyska delstaterna Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen och Baden-Württemberg, samt kollektivtrafikmyndigheterna i Hessen.

I Alstoms monter kommer besökaren att kunna följa med på en resa för att upptäcka alla faser av kundernas järnvägsprojekt från design, byggnation, drift till underhåll och förnyelse. Alstom kommer också att visa flera konkreta exempel på järnvägsprojekt.