SJ redovisade lägre resultat - trots fler resenärer

Foto: SJ

SJ får allt fler resenärer vilket innebar att SJ-koncernens nettoomsättning ökade med tre procent till 2 333 miljoner kronor (2 271) under andra kvartalet 2016. Rörelseresultatet uppgick till 181 miljoner kronor (225). SJ har fortsatt stort fokus på kundförbättringar och sänkta kostnadsnivåer.

SJ menar att resultatet blev lägre främst på grund av en retroaktiv justering av avskrivningar som gjordes i april föregående år och påverkade resultatet för andra kvartalet 2015 positivt. Justeringen var kopplad till investeringen i nya X2000.

Fler valde att ta tåget

Den största ökningen under kvartalet var på linjen Gävle-Linköping där antalet tågresor ökade med 17 procent. Storstadslinjen Stockholm-Göteborg hade en fortsatt stark utveckling och ökade med tio procent, jämfört med andra kvartalet 2015. Även pendlarlinjen Stockholm-Uppsala hade en positiv utveckling och antalet tågresor ökade med nio procent.

– Att tågresandet ökar visar att vår satsning på attraktiva priser och kunderbjudanden ger effekt. Det är också glädjande att våra kunder är nöjda med att resa med oss. Ett bevis på detta är vårt Nöjd kundindex som blev 69 för andra kvartalet, jämfört med 64 samma period föregående år, säger SJs vd Crister Fritzson.

Punktligheten ökade trots nedrivna kontaktledningar, signalfel och obehöriga i spårområdet under kvartalet. För SJs fjärrtåg var punktligheten 84 procent (82) och för regionaltåg 90 procent (88).

– Vi gläds åt att resandetrenden och punktligheten pekar åt rätt håll, men har fortsatt stort fokus på kundförbättringar och sänkta kostnadsnivåer, säger SJs vd Crister Fritzson.