DB och Georgiens järnvägsbolag koopererar

Foto: Foto_Georgiska järnvägsbolagets passagerartåg passerar en strand vid Svartahavskusten. Wikifoto, kredit: Kober

 

 Deutsche Bahn och georgiska järnvägsbolaget har undertecknat ett avtal om gemensamma aktiviteter när det gäller internationella godstransporter.  Georgien är en del av den nya Sidenvägen från Kina till Europa via Iran.

 

Vid ett möte i Georgiens huvudstad Tbilisi, beslutade Deutsche Bahn och Georgiens nationella tågoperatör att starta ett strategiskt samarbete. Samförståndsavtalet (MoU) undertecknades i samband tyska utrikesminister Frank-Walter Steinmeiers besök i flera länder i Kaukasusregionen.

 

Samarbetet gäller internationella frakttransporter och konsulttjänster för en rad olika transportrelaterade projekt under de kommande fem åren. Syftet med samarbetet är att skapa en ny järnvägsanslutning från Kina till Europa via Centralasien och Georgien. Därmed öppnas en ny rutt som erbjuder ett ytterligare alternativ för kunder som söker anslutning till bestämda hittills isolerade orter i Asien.

- Vi är stolta för att DB har chansen att bidra till upprustningen och modernisering av dessa gamla kommunikationsvägarna mellan kontinenterna. Med en järnvägshistoria som sträcker sig tillbaka till 1871, har Georgien en nyckelroll att spela i detta projekt, sade Ronald Pofalla, medlem av styrelsen för ekonomiska, juridiska och regulatoriska frågor vid DB.

 

Redan i mars 2016 undertecknade DB en överenskommelse med kinesiska tågoperatören, China Railways, om expansion av tågförbindelser mellan Europa och Kina. Efter affären vill Deutsche Bahn dra nytta av den möjlighet som uppkom genom Kinas Sidenvägprojekt. Det har redan engagerat en mängd infrastrukturrelaterade företag i 65 länder.

 

Dessutom samarbetar DB och georgiska järnvägarna med planering av spårbundna godstransporter mellan Europa och Iran, med Georgien som transitland. En ny sträcka till Indien framstår också som ett möjligt alternativ för framtiden. Dessutom ger DB:s experter de georgiska järnvägarna stöd för organisering och produktion av järnvägstjänster. Ett annat samarbetsområde är reformering av järnvägssystemets struktur och modernisering och underhåll av spårteknik inklusive bolagets flotta av fordon.