Punktligheten för tågtrafiken varierade i juni

Foto: Trafikverket

Enligt siffror från Trafikverket nådde cirka 84 procent av persontågen sin slutstation inom fem minuters försening under perioden 23-26 juni. Under perioderna 1-22 juni och 27-30 juni var punktligheten relativt god, snittpunktligheten var då cirka 90,1 procent.

Punktligheten totalt för juni blev 89,5 procent för persontågen och 77,1 procent för godstågen.

Åskväder orsakade tågstörningar

De händelser som påverkat tågtrafikens punktlighet mest under månaden inträffade under midsommarhelgen 24-26 juni. Främst var det tågtrafiken i södra Sverige som drabbades av förseningar och inställda tåg. Åskväder och blixtnedslag orsakade skador på signal-, och strömförsörjningsanläggningar. Detta ledde i sin tur att tågtrafiken under flera dagar fick bedrivas under restriktiva förhållanden, bland annat med enkelspårsdrifter mellan Åkarps Norra och Flackarp och på sträckan Eslöv – Höör – Hässleholm på Södra stambanan.

Under juni har också en del andra enskilda händelser, påverkat tågens punktlighet. När det gäller stora, planerade banarbeten avser förseningen tiden utöver den anpassade tidtabellen.

  • De utökade gränskontrollerna som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november 2015.
  • Hastighetsnedsättningar söder om Gävle på sträckan Skutskär - Bomansberget på grund av dubbelspårsbyggnation.
  • Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Skövde - Falköping.
  • Kontaktledningsfel i Göteborg och Hallsberg 23 juni.
  • Banarbeten på Södra stambanan på sträckan Hässleholm - Lund.

Punktligheten i juni jämfört med maj försämrades med 1,1 procentenheter för persontågen men förbättrades med 0,6 procentenheter för godstågen. Jämfört med juni 2015 försämrades punktligheten med 0,5 procentenheter för persontågen men förbättrades med 1,8 procentenheter för godstågen.