Nu pågår signal- och banarbeten på Tvärbanan

Banarbeten på Tvärbanan vid Alvik i västra Stockholm. Foto: Christer Wiik

Sedan en tid är snabbspårvägen Tvärbanan i Stockholm avstängd för trafik. Detta på grund av signal- och banarbeten.

De arbeten som genomförs är växelbyte i Alvik, spårbyte vid Gröndal samt förstärkning av banunderbyggnad vid Luma. Det genomförs även en uppgradering av signalsystemet för en stabilare trafik med färre störningar. Det pågår också förberedelser för ihopkoppling av Tvärbanans Solnagren och Sicklagren så att det ska gå att åka hela sträckan utan omstigning i Alvik.

– Vi gör det här under sommaren för att vi vet att det är en period då färre reser i SL-trafiken. Sen är det även enklare att genomföra de här arbetena under sommartid, säger Christian Hoffmann, kommunikatör vid trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting till SVT:s regionala nyheter.

Sedan trafikdygnets start den 27 juni till trafikdygnets slut den 14 augusti ersätter buss 22A spårvagnarna mellan Solna station och Alvik. Sedan trafikdygnets start den 4 juli till trafikdygnets slut den 10 juli är spårvagnstrafiken inställd mellan Alvik och Sickla udde, buss 22B går mellan Thorildsplan och Sickla udde men trafikerar inte hållplatserna Alvik och Alviks strand.Källor: SL, Trafiken.nu