”Minskad tågtrafik hotar växande besöksnäring”

Vy över Luleå. Foto: Luleå kommun

Trafikverkets utredning om nattågstrafiken på Norrland öppnar för drastiska minskningar i trafiken. Det hävdar Luleå kommun, en av flera företrädare för den gemensamma plattformen Norrbotten Almedalen, som under politikerveckan belyser aktuella utvecklings- och tillväxtfrågor i regionen. 

Alla aktörer är överens om att färre tåg kan slå hårt mot besöksnäringen i norra Sverige. Besöksnäringen är en tillväxtbransch med stor betydelse för regionen, men också helt beroende av goda kommunikationer för fortsatt tillväxt, säsongsförlängning och nya jobb på landsbygden.

Enligt Trafikverket utredning nns tre alternativ för framtiden, varav två handlar om minskad trafik. Den samlade besöksnäringen ser bara ett alternativ; fortsatt två nattåg per dygn året om. Färre tåg kommer att göra det svårare att besöka de svenska fjällen och turistorterna i norr. Trafikverkets utredning är nu ute på remiss och verket ska ta beslut i oktober.

Det är dags att samla företrädare från berörda parter för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för tillgänglighet till norra Sverige. Alla är vi överens om att infrastrukturen är viktig för den regionala och nationella tillväxten. Vad kan vi tillsammans göra för att säkerställa en väl fungerande tågtrafik? Vilken roll behöver regeringen, politiker, berörda myndigheter, SJ och konsumenterna ta?Arrangörer är Swedish Lapland Visitors Board, Sparbanken Nord, Svenska Turistföreningen och Länsstyrelsen Norrbotten.Medverkande är bland andra Magnus Ling, generalsekreterare Svenska Turistföreningen, Erica Mattsson, vd Swedish Lapland Visitors Board, Einar Schuch, regionchef Trafikverket, Kurt Bratteby, avdelningschef Svenska Institutet och Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbotten.Källa: Luleå kommun