Fortsatta förseningar för Helsingfors västmetro

Här byggs norra ingången till förorten Hagalunds metrostation i Helsingfors. Bilden är tagen i maj 2016. Foto: Wikipedia/Markus Säynevirta

Byggandet av Helsingfors västmetro och testandet av alla system på metrostationerna beräknas bli färdiga i oktober i år. Efter det kan även övriga tidscheman preciseras. Nyligen genomfördes en testkörning vid den halvfärdiga metrostationen i Hagalund. När det gälle testtrafiken för västmetrons passagerare kommer dessa att inledas senast i januari, meddelar Västmetrobolaget. Västmetron skulle ha tagits i bruk redan i augusti i år men projektet är rejält försenat.

Från och med 15.8 löper kollektivtrafiken i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt med ungefär samma linjer som i nuläget. Orsaken till att öppnandet av västmetron dröjer är enligt tidningen Helsingin Sanomat, HS, är en del av systemen som krävs för metrotrafiken och på stationerna ännu inte klara. Mest försenade är stationerna på Drumsö och i Mattby. Västmetrobolaget Länsimetro Oy:s vd Matti Kokkinen säger till HS, att förseningarna bland annat beror på beställningar som har gjorts för sent. För en vecka sedan uppgav Västmetrobolaget att förseningen berodde på att testkörningen av systemen visat sig vara en svårare uppgift än man väntat sig.