Finland investerar i nya infrastrukturprojekt

Ett pågående vägprojekt bidrar till köbildning i närheten av St. Michel i östra Finland. Foto: Liikennevirasto, Finlands Trafikverk

Den finländska regeringen håller för närvarande på att fördela pengar på vägprojekt. Vissa projekt, som Åboleden i Esbo, som får nästan 11 miljoner euro, kan betecknas som samhällsekonomiskt betydelsefulla.

Redan i vintras beräknade landets Kommunikationsministerium att Finland har en reparationsskuld på 2,5 miljarder euro när det gäller trafikleder. Regeringen beslutade därför om att 600 miljoner euro ska användas enbart för reparationerna. Pengarna används under mandatperioden.

Nu har den finska regeringen beslutat om en ytterligare fördelning av 364 miljoner euro på förbättring av trafikleder. Vägnätet ska förbättras för 163 miljoner euro och järnvägarna för 101 miljoner euro under åren 2017–2019. 70 miljoner euro används för att stöda tillväxten i stadsregionerna genom avtalen om markanvändning, boende och trafik, och 30 miljoner ska användas till av förbättra enskilda vägar.

Landets järnvägar får också en del av kakan. Den finska Kustbanan ska repareras för 10 miljoner euro mellan Kyrkslätt och Karis, järnvägen från Karleby till hamnen i Yxpila får 2 miljoner euro, växlarna på stambanan mellan Tammerfors och Seinäjoki ska bytas ut för tre miljoner euro och vägen från Edsevö till Jakobstad ska repareras för en miljon euro. Fyren på Utgrynnan utanför Vasa repareras för 400 000 euro.

Totalt omfattar regeringens lista nästan 250 projekt och de flesta går på 0,5–2 miljoner euro.

Regeringen beslutade redan under vintern att Åboleden ska förbättras vid Kyrkoträsk mellan Domsby och Ikea där den är bygd på sank mark och hotas av översvämning om vårarna.

Bussfiler ska byggas mellan Domsby och Knektbron och hela sträckan mellan Helsingforsregionens Ringväg III och Munksnäs ska få digitala hastighetsskyltar, vilket motorvägen redan har utanför Ringväg III.

I Lojo byggs en planskild korsning på riksväg 25 vid Tynnismalmen för 3,3 miljoner euro. I Vasa ska landsväg 724 mellan Metviken och Brändö få fler filer och korsningen med Brändövägen byggs om så den blir planskild.

Järnvägsavtaget från Bennäs i Pedersöre mot Jakobstad förbättras för 7 miljoner euro. Järnvägen mellan Tammerfors och Seinäjoki och mellan Brahestad och Tuomioja i Siikajoki ska förstärkas för att möjliggöra en axelvikt på 25 ton. Det projektet får 12,5 miljoner euro. Bangården i Hangö ska få en underfart för fotgängare och cyklister för 5 miljoner euro.

De största enskilda anslagen går till att bygga om bron över Jännevirta i Kuopio, 45 miljoner euro, och till digitaliseringen av riksväg 21 mellan Kolari och Kilpisjärvi för att möjliggöra automatiseringstester, 35 miljoner euro.