Alstom ställer ut på InnoTrans

Vy över en del av utomhusmrådet på InnoTrans, världens största mässa för järnvägsindustrin. InnoTrans äger rum vartannat år i Berlin. Foto: Christer Wiik

Alstom kommer att ställa ut på InnoTrans, den största mässan för järnvägsindustrin, som kommer att äga rum i Berlin den 20-23 september 2016.

På InnoTrans kommer Alstom för första gången att visa sitt nya utsläppsfria tåg. Under 2014 skrevs Letter of Intent för köp av de nya tågen under med de tyska delstaterna Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen och Baden-Württemberg, samt kollektivtrafikmyndigheterna i Hesse.

I Alstoms monter kommer besökaren att följa med på en resa för att upptäcka vår kunskap och erfarenhet i alla faser av kundernas järnvägsprojekt : design, byggnation, drift och underhåll samt förnyelse. Alstom kommer också att visa flera konkreta exempel på intressanta järnvägsprojekt.

Upptäck Alstoms monter: Hall 3.2 monter 308