Västerdalsbanan ska rustas upp

Västerdalsbanan. Foto: Trafikverket

Nu ska underhållet på sträckan Rågsveden–Malung i Dalarnas län återupptas. Det beslutade nyligen Trafikverkets styrelse, skriver myndigheten i ett nyhetsbrev. 

Rågsveden–Malung är en del av Västerdalsbanan, och beslutet att återuppta underhållet är ett resultat av att konkreta planer på att återuppta trafiken har kommit in till Trafikverket. Beslutet möjliggör också att man kan utveckla godsterminalen i Malungsfors, där bandelen norr om Malung upplåts till annan nyttjanderättshavare/infrastrukturförvaltare.

Underhållsinsatserna kan påbörjas omedelbart efter beslutet. Det råder dock en osäkerhet när banan kan vara i trafikerbart skick, då inget underhåll har genomförts de senaste åren. Tidpunkt för en möjlig trafikering av banan meddelas senare via järnvägsnätsbeskrivningen och ingen kapacitet kan medges innan bandelen är i trafiksäkert tillstånd.

En återtrafikering är även beroende av att åtgärder genomförs på sträckan Malung-Malungsfors då det idag inte finns förutsättningar att enbart trafikera Malungs stationsområde med godstransporter.

- Såväl kommuner som näringsliv och transportbranschen har efterfrågat möjligheten att köra trafik på sträckan Rågsveden-Malungsfors. Och den åtgärdsvalsstudie vi gjort visar på en samhällsekonomisk och företagsekonomisk lönsamhet för godstrafik på bandelen och därför ska underhållet återupptas, säger Catherine Kotake, regional direktör, Trafikverket.Källa: Trafikverket