Färre olyckshändelser vid järnvägarna

Foto: Christer Wiik

Under 2015 skedde 42 allvarliga olyckshändelser vid järnvägarna, året före var antalet 58. Antalet tågurspårningar var det lägsta på över tio år enligt Trafikanalys officiella statistik om Bantrafikskador.

- Det är glädjande att det bara skedde tre allvarliga tågurspårningar, för det har varit betydligt vanligare under många år. År 2014 inträffade tio stycken säger Jan Östlund, statistiker vid Trafikanalys.

Av de 16 personer som avled i olyckshändelser 2015 befann sig över hälften på spårområdet där det är förbjudet att vistas. Den senaste femårsperioden har i genomsnitt 20 personer per år omkommit i olyckshändelser vid järnvägen. Ingen passagerare ombord på tågen omkom vid olyckor 2015. Senast några passagerare omkom var 2010.

Könsfördelningen bland de förolyckade är inte jämn. Av de avlidna 2015 var 81 procent pojkar eller män. Det är ungefär samma nivå som tidigare år och samma fördelning som omkomna i vägtrafiken.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Transportstyrelsen har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.