Bättre bana i Gudbrandsdalen

Foto: Dovrebanan

Den ökade underhållsinsatsen på Dovrebanen har inneburit ett enormt lyft för järnvägen genom Gudbrandsdalen. I år kommer ytterligare förbättringar på plats. Tre år har gått sedan översvämningar förstörde Dovrebanen över långa sträckor genom Gudbrandsdalen. Hela 200 större och mindre rälsbrott hade inträffat som en följd av de kraftiga  översvämningarna i slutet av maj 2013. Även under 2011 har delar av banan genom dalen drabbats av översvämningar. Det var mer än uppenbart att Dovrebanen inte kunde klara av kraftiga regn.

Tillståndet för Dovrebanen var långt ifrån vad det borde ha varit på en en så pass viktig huvudsträcka, säger experten gruppledare Merethe Sletten Hansen och John Odde i ett pressmeddelande .

Vi var medvetna om att vi hade en stor eftersläpning med underhållet och översvämningsskador. Så vi satte igång med arbetet att göra banan mer motståndskraftig mot väder och nederbörd. Underlaget var helt enkelt för dåligt och det gjordes ett omfattande upprustningsprogram för Dovrebanen. Man avsatte medel för sträckan för rengöring, restaurering och "robustisering." I planen fanns också medel för öka den totala underhållsnivån och tillsammans har det lett till mycket aktivitet över hela linjen, även i år.

Nu i juni pågår en större arbetsinsats för spridning av ballast. Men det handlar också mycket om dränering och 200 kulvertar under banan ska bytas ut.