Trafikverket ska bedriva underhåll i egen regi

Foto: Creative Commons

Regeringen ger nu Trafikverket ett uppdrag som är indelat i tre delar. Del ett innebär att Trafikverket ska undersöka om det är möjligt att överta och genomföra tillstånds- och leveransuppföljning i egen regi, samt underhållsbesiktning av det statliga järnvägsnätet.

Del två innebär att Trafikverket genom praktisk tillämpning ska bedriva underhåll av järnvägsnätet inom minst två geografiska områden, på försök för att kunna jämföra detta med upphandlad verksamhet i resten av landet. Del tre handlar om att analysera vilken maskinell utrustning som verket ska äga och förvalta för att säkerställa att underhållet fungerar i framtiden.

Den första delen ska redovisas senast 28 oktober 2016. De andra två delarna ska rapporteras senast den 24 februari 2017.