Järnväg som ger billiga varor i Spanien

Foto: Youtube

Sedan drygt ett år har nu den 1 000 mil länga järnvägsförbindelsen mellan staden Yiwu i östra Kina och Madrid i Spanien varit i drift. Yiwu är ett centrum för grossistförsäljning av enklare konsumentvaror och därifrån kommer en stor del av importen av billiga varor in till Europa. Resan från Kina till Spanien tar 21 dagar och godståget tar 82 containrar vilket i hög grad konkurrerar med transporterna med containerfartyg, inte minst när det gäller tid.

I Spanien pågår en debatt om att billiga kinesiska importvaror konkurrerar ut den inhemska tillverkningen av enklare konsumtionsvaror. Till och med typiska Spanska souvernirer som solfjädrar och kastanjetter är numera "made in China".

Den nya järnvägssträckningen, som delvis finansierats med lån från Europeiska Centralbanken, är 724 kilometer längre än Transsibiriska järnvägen i Ryssland och passerar genom sju länder.