”Upprusta Stångådals- och Tjustbanan"

Foto: Wikimedia

En upprustning av Stångådals- och Tjustbanan är nödvändig för att skapa funktionella regioner. Det skriver i dag Region Östergötland tillsammans med Kalmar län till Trafikverket.

I skrivelsen, som skickas med anledning av den åtgärdsvalsstudie som just nu pågår för länet, betonar man att en upprustning bidrar till att minska tiden för ändpunktsresorna på sträckorna mellan Kalmar-Linköping och Västervik-Linköping. Det skapar också snabba relationer för kalmarresenärer mot Stockholm samt ger möjlighet till god trafikering mellan orterna på sträckorna vilket ger ökad möjlighet till arbetspendling.

– Vi vet att pendlingstrafiken ökar när infrastruktur och trafikupplägg ger resenärerna möjlighet till ökad rörlighet. Vi vet också att befolkningen, om möjligt, väljer sin bostadsort efter var man trivs och vill sätta sina rötter. Effekten av detta kan bli att behöva pendla för att ta sig till jobb. Här måste den offentliga sektorn möta upp behovet, säger Regionförbundets ordförande Ulf Nilsson i ett pressmeddelande.