Ersättningstrafik ett måste vid trafikstörningar

Foto: Karl Baron

Med anledning av att pågatågen inte kommer att stanna på samtliga tre hållplatser mellan Malmö och Lund från och med december initierar Liberalerna i Region Skåne en grundlig diskussion i Region Skåne om Skånetrafikens principer för ersättningstrafik.

– Det måste finnas ett ordentligt system för att ersättningstrafiken vid de drabbade orterna ska fungera. Kommunikationen mellan Skånetrafiken, Trafikverket och de skånska kommunerna måste bli bättre. Därför initierar vi en diskussion dels om principerna för Skånetrafikens prioriteringar i dessa ärenden, dels om aktuella situationer i god tid innan de uppstår, säger Cristina Glad (L) oppositionsledare för Alliansen i kollektivtrafiknämnden i ett pressmeddealnde. 

Den skånska infrastrukturen är hårt ansatt. Det krävs kraftiga åtgärder för att hantera Skånes stora kapacitets- och underhållsunderskott. Hur Skånetrafiken och Region Skåne i samarbete med Trafikverket och de skånska kommunerna hanterar effekterna på trafiken vid underhålls- och utbyggnadsarbete är därför centralt.