Pågatågen upphör under nästa år

Foto: Karl Baron

Pågatågen planeras att upphöra under nästa år som lokal transportmöjlighet mellan Hjärup och Burlöv och Åkarp. Trafikverket vill inte längre ha Pågatåg med tre stopp på sträckan. Trängseln på järnvägen mellan Malmö och Lund är nu så stor att det påverkar trafiken.

Moderaterna i Region Skåne kräver att det rödgröna Styret tar frågan på allvar och att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser till att komma med konkreta förslag på lösningar så att resenärer och verksamheter inte drabbas av försämringar.

­– Det är trängseln på Skånes överbelastade järnvägar som är grundproblemet, säger Christer Akej (M), moderat gruppledare i regionens kollektivtrafiknämnd i ett pressmeddelande.

– Men det är också ett typexempel på hur det inte ska gå till – regionen måste fungera tillsammans med berörda kommuner, annars går hela samhällsplaneringen överstyr. Detta är inte första missgreppet den här mandatperioden. Vardagstrafiken inom Skåne måste prioriteras framför vidlyftiga planer. Det hjälper inte med höghastighetståg till Stockholm om man inte kan resa mellan Burlöv och Hjärup eller mellan Kristianstad och Hässleholm.