Vill samla ansvaret för underhållet hos staten

Foto:SJ

Staten ska ha det samlade ansvaret för underhåll av järnvägen. Det är Vänsterpartiet och regeringen överens om. Trafikverket får i uppdrag att föreslå hur det ska gå till att steg för steg överföra ansvaret för kontroll och underhåll av järnvägen från privata företag till staten.

– Tågen ska gå i tid. En viktig åtgärd för bättre punktlighet är att samla ansvaret för underhållet hos staten. Idag är ansvaret för järnvägen splittrat på en mängd olika företag. Denna otydliga ansvarsfördelning är en del av problemet med försenade och inställda tåg, säger Jonas Sjöstedt i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet har länge drivit kravet på att staten ska återta ansvaret för kontroll och underhåll av järnvägen. Den överenskommelse som nu presenteras är ett resultat av budgetförhandlingarna mellan Vänsterpartiet och regeringen.