Gemensamt debattinlägg för höghastighetsjärnvägar

Foto: SJ

Linköpings, Jönköpings, Borås, Göteborgs, Värnamo och Tranås kommuner går gemensamt ut i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet och kräver utbyggnad av ett nationellt nät av höghastighetsbanor. Detta är enligt inlägget nödvändigt för att skapa ny kapacitet på spåren, binda ihop storstäderna och viktiga tillväxtregioner, samt för att södra Sverige ska komma närmare kontinenten.

De stambanor vi i dag åker på är resultatet av ­modiga politiska beslut i mitten på 1800-talet, skriver man i debattinlägget. De politiker som då öppnade järnvägarna till exportmarknaderna för de svenska företagen la även grundstenen för den tillväxt och välfärd vi i dag tar för given. Lite kunde väl dåtidens politiker ana vart resan skulle leda eller vilka näringar och vilka tekniska innovationer som skulle springa ur deras beslut.

Antingen gör vi reträtt och bestämmer oss för att leva med ett osäkert, föråldrat järnvägssystem som inte klarar av fler passagerare, skriver man.

Eller så bygger vi ett nytt och funktionellt system samtidigt som vi rustar upp det gamla. Det är först när helheten är på plats som det befintliga systemet avlastas. Sverige behöver nya spår av den standard som man på kontinenten framgångsrikt använt i årtionden, menar debattörerna.