Supersnabbtåg lite billigare, kanske

Foto: Peter Christener

Höghastighetstågen kan bli billigare än tidigare beräknat, men ändå inte så billiga som många politiker säkert hoppats.Dock finns en brasklapp: siffrorna är fortfarande osäkra.

Trafikverket lämnade i december en kalkyl som landade i det breda spannet 190-320 miljarder kronor för höghastighetstågen. Den nya beräkningen för tågen mellan Stockholm och Göteborg/Malmö stannar på 230 miljarder kronor, plus eller minus 30 miljarder.Alltså mindre än beräkningen från december, men verket uppger att siffrorna fortfarande är osäkra.Att kalkylerna skruvas ned beror på den teknik som ska användas och resultaten av Sverigeförhandlingen, där diskussioner med berörda kommuner bland annat har lett till att planerna på bibanor i Jönköping och Hässleholm slopats.

Blir allt säkrareEnligt Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon kommer det att dröja innan Trafikverket kan lämna säkrare prognoser för kostnaderna.-Så länge vi inte kommit fram till vad vi kallar fysisk planering så kommer prognoserna att vara osäkra. Ju längre vi kommer i den här processen, ju säkrare kommer vi att bli. Men det ska påpekas att för delar av den här banan, till exempel Ostlänken, är vi längre fram än på andra håll, säger Lena Erixon till TT.

På senare tid har politiska företrädare uttryckt stor tveksamhet över de höga kostnaderna och många politiker hade säkert hoppats att dagens prognos skulle landa på klart lägre kostnader än den för ett halvår sedan.-För oss är det viktigt att vi kan lämna ett objektivt och fullödigt underlag, säger Lena Erixon.

Utbyggda stambanorHon vill inte spekulera om vad en majoritet av svenskarna prioriterar högst: höghastighetståg eller bättre traditionella tågförbindelser.-Det beror på vilket behov man har. Den som reser regionalt har inte så stort behov av höghastighetståg, men det har kanske resenärer på de längre distanserna.Trafikverket har på regeringens uppdrag också räknat på hur mycket det skulle kosta att bygga ut de befintliga södra och västra stambanorna.

Hög prislapp på stambanornaDär skulle kostnaden för att klara hastigheter på 250 kilometer i timmen blir 115-130 miljarder, plus eller minus 20 miljarder kronor. Om maxhastigheten sätts till 200 kilometer i timmen stannar kostnaden på 90 miljarder kronor, med en felmarginal på 15 miljarder.Även dessa beräkningar är osäkra, enligt Trafikverket.Från myndighetens sida understryker man dock att en upprustning av det vanliga järnvägsnätet inte ska ställas mot höghastighetståg. Det måste byggas ny järnväg i Sverige för att klara kraven på ökad kapacitet och bättre tillförlitlighet.-En uppgradering av de befintliga stambanorna med nya spår i flera sträckningar ger möjligheter för storstadsregioner att utvecklas. Vi får också en kapacitetsförstärkning, men inte i samma utsträckning som i höghastighetsalternativet, säger Lena Erixon.

Fakta: 320 kilometer i timmenAlliansregeringen lanserade 2014 en satsning på nya bostäder och höghastighetståg. Planen är att tågen ska börja rulla i början av 2030-talet.Planerad hastighetsgräns på banan är 320 kilometer i timmen. Tåg ska gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och från Stockholm till Malmö på mindre än tre timmar.Tågen ska gå på helt nya banor och finansieras med lån. Tanken är minst 100 000 nya bostäder ska byggas längs banan.Regeringens egen expertmyndighet, Finanspolitiska rådet, dömde nyligen ut höghastighetstågen som en samhällsekonomiskt mycket olönsam affär.