Ökad kapacitet Daglösen-Kil

Foto: NCC

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga om och förhöja kapaciteten på den 7 mil långa järnvägssträckan mellan Daglösen och Kil. Projektet omfattar byggnation av två nya driftplatser, ombyggnation av ett tjugotal järnvägsövergångar och införande av fjärrstyrning. Ordern är värd 124,5 miljoner kronor.

Det är den tredje etappen på järnvägen mellan Ställdalen och Kil som NCC ska bygga om. Etapp tre avser den 7 mil långa sträckan mellan Daglösen och Kil. Uppdraget omfattar byggnation av två nya driftplatser i Geijersdal och Sandmon med samtidighet för 650 m långa tåg. NCC ska även bygga om 21 järnvägsövergångar och ett antal ersättningsvägar, samt införa fjärrstyrd linjeblockering.

Projektet drivs genom utökad samverkan med Trafikverket. Projektet, som sysselsätter cirka 20 medarbetare från NCC samt cirka 100 personer från underentreprenörer, startade i april 2016 och beräknas vara klart i december 2017.