Station i Hagalund aktuell igen

Foto: Christer Wiik

Sverigeförhandlingen meddelade idag att man kommer att uppta förhandlingar igen med Solna om en utbyggnad av en ny station på den gula tunnelbanelinjen vid Hagalunds arbetsplatsområde. Sverigeförhandlingen har tidigare inte varit beredd att inkludera Hagalundsstationen bland de kollektivtrafikåtgärder, som ingår i förhandlingen om statlig medfinansiering.

- Det är mycket glädjande att Sverigeförhandlingen har tänkt om och är villiga att uppta förhandlingar med oss och landstinget om Hagalundsstationen. En ny station vid Hagalunds arbetsplatsområde är ett givet sätt att säkerställa att vi kan dra största möjliga nytta av investeringen i den gula tunnelbanelinjen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna förväntas inledas under maj månad och beräknas vara klara under hösten 2016.