Trafikverket påminner om avstängd Mälarbana

Mälarbanan. Foto: Christer Wiik

Den 11 juni till den 8 augusti stänger Trafikverket av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll för näst sista gången. Under avstängningen kommer kommer Trafikverket och dess entreprenörer att koppla in ytterligare 30 växlar. Totalt kommer det att finnas 41 växlar på sträckan Barkarby - Kallhäll. Trafikverket kommer även att bygga om järnvägsspåren på flera platser så att de ligger i "slutläge" det vill säga fyra järnvägsspår parallellt med varandra.

Under sommaren tas den tillfälliga stationen i Kallhäll bort för att i augusti öppna det nya stationshuset. I Barkarby rivs den tillfälliga träplattformen men behåller det tillfälliga stationshuset och träbron. Efter avstängningen avgår samtliga tåg från den nya plattformen.