Caverion i underhållsavtal med SL

Foto: Christer Wiik

Caverion och SL har tecknat avtal om drift, underhåll och utveckling av Stockholms samtliga tunnelbanestationer samt sex tågdepåer.

Avtalet sträcker sig över upp till nio år med start 1 februari 2017 och värdet beräknas till 324 miljoner kronor över hela avtalsperioden. Uppdraget omfattar även en rad tilläggstjänster och är i form av ett så kallat Managed Operations avtal. Därmed tar Caverion ett övergripande ansvar för de 100 stationernas och sex depåernas drift, underhåll och utveckling.

 

Utöver sedvanligt tekniskt underhåll inkluderas även ansvar över planerat underhåll, administration, arbetsmiljö, arbetsplatssäkerhet, kvalitetskontroll, informationsförvaltning, systemförvaltning och energibesparande insatser.

-De nära en miljon människor som dagligen använder Stockholms tunnelbanenät är beroende av väl fungerande och väl underhållna tunnelbanestationer och tågdepåer. Uppdraget innebär därmed ett minst sagt omfattande förtroende och jag är övertygad om att vi kommer leverera högkvalitativa helhetslösningar under hela avtalsperioden, säger Thomas Lundin, vd Caverion Sverige.

-Avtalet innebär för Trafikförvaltningen en större sammanhållen leverans i att utveckla förvaltningen av fastigheter inom tunnelbanan. Caverion visade genom sitt anbud stor förståelse för vad som krävs för att uppfylla målen och stödja Trafikförvaltningen, enligt ansvarig upphandlare Jonas Lagerlid.

Avtalet omfattar teknikområdena värme och sanitet, ventilation och luftbehandling, kyla, el, informations- och kommunikationssäkerhet samt säkerhet och skydd och omfattar en total golvyta på cirka 700 000 kvadratmeter.