Trafikverket informerar om Ostlänken

Norrköping C. Foto: Christer Wiik

Det är nu dags för de första samråden om Ostlänken genom Norrköping. Vid tre tillfällen kommer ett första förslag för delsträckorna norr och söder om Norrköping att presenteras för allmänheten vid öppna hus i Krokek, Åby och Kimstad. Det meddelar Trafikverket som också står bakom samrådsarrangemangen.

Planeringsarbetet för delen genom Norrköping inleddes sommaren 2015. Nu har Trafikverket hunnit så pass långt i planeringen att myndighetn kan presentera ett genomarbetat förslag på sträckning. Trafikverket bjuder allmänheten in till samråd för delsträckorna Stavsjö-Loddby respektive Klinga-Bäckeby genom Norrköpings kommun.- Uppdraget att hitta en optimerad sträckning för Ostlänken genom Norrköpings kommun är både intressant och utmanande. Det finns många sakområden att ta hänsyn till som exempelvis geotekniska förutsättningar, boendemiljöer samt värdefulla kultur- och naturmiljöer berättar Johan Levál, Trafikverkets projektledare för delen Norrköping.Samråden kommer genomföras som öppna hus för att ge så många som möjligt chansen att delta och lämna synpunkter. En gång i timmen hålls en presentation av förslaget och de vägval som ligger bakom det. Under hela samrådet har man också möjlighet att träffa specialister inom bland annat markförhandling, buller samt miljö och teknik.- I egenskap av projektledare för den här etappen så känns det mycket bra att vi nu kan presentera ett första förslag på sträckning för både berörda och nyfikna. Även om vi inte har svar på alla frågor än ger det här förslaget en tydlig inriktning för vårt fortsatta planeringsarbete berättar Johan Levál.Samråden hålls i Kimstad den 23 maj, Krokek den 26 maj i samt den 1 juni i Åby.