Nytänkande för svenskt järnvägsunderhåll

Foto: Prifloat

Konsultföretaget Prifloat får i uppdrag av Trafikverket att etablera en ny modell för att mäta och förbättra järnvägsunderhållet. Uppdraget gäller hela det svenska järnvägsnätet och pågår fram till hösten 2018.

Uppdraget omfattar landets alla underhållskontrakt och pågår fram till 2018. Genom att kombinera analys av tekniska data med mätning av underhållspersonalens upplevelse av ett antal kritiska områden skapas en djupare förståelse av vilka åtgärder som behöver prioriteras för att förbättra underhållet.

– Alla delar kommer under lupp; kontrakten utformning, samarbetsformer, arbetssätt och anläggningens tekniska tillstånd och drifttillgänglighet. Mätmodellen innebär ett nytänkande och kommer att placera Trafikverket i framkant gällande underhållsutveckling. Vi ska bidra till att göra svensk järnväg lite bättre och det känns väldigt meningsfullt, tycker Thomas Samuelsson.