Tyska omformare ger ny kraft till svensk järnväg

Foto: Deutsche Bahn

Trafikverket har köpt in tre roterande omformare från Tyskland för att förstärka järnvägens kraftförsörjning. En är redan i bruk i Mjölby och ytterligare två är under översyn och ska användas på stationerna i Ösmo och Varberg för att öka redundansen.

Omformaren i Mjölby är den senast inköpta och den rullades i princip direkt på plats. Gränssnittet har anpassats så att den passar samman med befintliga maskiner i stationen.

– Vi är mycket nöjda med drifttagningen. Omformaren uppför sig väl och verkar komma bra överens med sina nya kamrater i stationen i Mjölby, säger Tomas Halfvordsson, omformarspecialist i Trafikverket.Tyskland har tillverkat cirka 140 roterande omformare av denna typ. Av dessa är nu cirka 40 kvar i drift, och tanken är att Tyskland ska avveckla de roterande omformarna eftersom de har sitt ursprung i forna Östtyskland och det är problem att samköra elnätet mellan öst och väst. Omformarna ska ersättas av statiska omriktare.

Trafikverket ser fördelar med att kunna förstärka med roterande maskiner. Ekonomiskt är det också en fördel, då priset för en begagnad tysk roterande omformare är mindre än hälften av vad en ny omriktare kostar.

Om roterande omformare:

* De tyska omformarna är byggda i slutet av 1980-talet och väl underhållna. Exempelvis är den roterande omformare som driftsatts i Mjölby är byggd 1989, reviderad 1997 och har hittills endast 80 000 drifttimmar.

* De svenska roterande omformarna är till stor del från tiden 1940-1970.

* Trafikverket köper 3-fas, 50 Hz el från kraftbolagen, men tågen drivs med spänningen 15 kV, 1-fas och frekvensen 16,7 Hz. Elkraften måste därför omvandlas i så kallade omformarstationer som finns med jämna mellanrum utefter järnvägen.

* Tyska järnvägens kontaktledning matas med ström med samma frekvens som den svenska järnvägen.

 

Littera Q50/tekniska data:  

Effekt: 10 MVA

Längd över buffert: 12 090 mm

Hjulbas: 9 300 mm

Höjd: 4,7 meter

Bredd: 3 225 mm

Axelavstånd: 1 550 mm

Antal axlar: 7 st

Total vikt: 143,5 ton

Axellast: 20,5 ton

Metervikt: 11,9 ton

Sth: 40 km/h (i Tyskland: 60 km/h)