"Järnvägen måste både rusta upp och bygga snabbtåg"

Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna. Foto: Christer Wiik

I en debattartikel i Göteborgsposten kräver Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna och Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain, Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier en upprustning av Svriges järnvägsnät, nya snabbtågslinjer och en utbyggnad av stambanorna.

För att på sikt kunna möta näringslivets behov av godstransporter och säkra behovet av klimatsmarta persontransporter krävs en utbyggnad av nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Malmö, menar debattörerna.Det krävs en strategisk satsning för att korta restider och öka kapaciteten i hela järnvägsnätet. Detta eftersom järnvägsnätet redan nu är nära kapacitetstaket på flera sträckor, samtidigt som efterfrågan på tågtrafik ökar.