”Bilköer i Tyskland kostar samhället 1000 miljarder kronor per år”

Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna. Foto: Tågoperatörerna 

Branschföreningen Tågoperatörerna deltog i veckan i DB:s årliga konkurrenssymposium i Berlin med närvaro av höga politiker, beslutsfattare från EU och tyska myndigheter samt representanter från DB:s ledning. Vd:n Richard Lutz och direktören för infrastruktur Ronald Pofalla presenterade stora planer för framtiden, planer som dock måste förankras politiskt med en ny tysk regering – som väntas vara på plats senare under våren. Det skriver Tågoperatörerna i sitt senaste nyhetsbrev, som här lägger särskild tyngdpunkt på den tyska transportpolitiken.

Tysklands stora dagstidning Frankfurter Allgemeine Zeitung rapporterar att de totala samhällskostnaderna för bilköer uppgår till 100 miljarder euro per år i Tyskland. Under 2017 var det enligt trafikföreningen ADAC inte mindre än 723 000 bilköer på Tysklands motorvägar – en ökning med 4 procent mot året innan. Det här är förstås hisnande siffror men de kan också ses som bakgrund till de ambitiösa förslagen för järnvägen de närmaste årtiondena från Deutsche Bahn (DB).

DB konstaterar att det efter många års stigande siffror redan är fullt på det tyska järnvägsnätet. DB:s ambitiösa planer på att komma tillrätta med kapacitetsbristerna bygger på att digitaliseringen av hela järnvägssystemet nu ska genomföras. Alla aktörer, inklusive myndigheter konkurrenter, förväntas stödja utvecklingen genom branschsamarbete.

Målet är att projektet ”Digitale Schiene Deutschland” under 15 år ska skapa upp till 20 procent mer kapacitet i systemet enbart genom teknisk uppgradering. Digitala växlar, digital underhållsdiagnostik, digital planering, digitaliserade ställverk, samordnad tidtabellsättning i ”Deutschland-Takt” och även utrullning av ERTMS på cirka 250 mil järnväg ligger i planerna. Avsedda effekter är – utöver kapacitetshöjningen – högre kvalitet och punktlighet. Men det kommer att kosta och DB:s ledning hoppas omfattande finansiering från den tillträdande regeringen.

Här kan vi alltså notera ett förändrat tonläge när det gäller ERTMS, också en av den svenska järnvägsbranschens ödesfrågor. Konsultfirman McKinsey genomför just nu på uppdrag av transportministeriet (BMVi) en studie som ska svara på om och hur ERTMS ska rullas ut i Tyskland.

Resultatet av studien blir ett bevis på om ERTMS ska bli Europastandard i praktiken och inte bara på papperet. Man får förutsätta att ett positivt besked om utrullning av ERTMS kommer att förenas med ett flertal tydliga villkor om exempelvis funktionalitet, versionsstabilitet, prissättning och finansiering av ombordutrustning. Om DB:s digitaliseringsprojekt lämnar perrongen i tid kan Tyskland och DB bli det lokomotiv för utveckling av Europas järnvägssektor som vi så väl behöver.
Läs mer: www.tagoperatorerna.se