Tågoperatörerna: ”En bransch med möjligheter!”

Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna. Foto: Branschföreningen Tågoperatörerna

Under senaste veckan har Branschföreningen Tågoperatörerna varit aktiva i diskussioner om marknadsföring och finansiering av järnvägsbranschen. Föreningen har deltagit i diskussioner med UIC (Internationella Järnvägsfederationen) om järnvägens digitaliseringsplattform och hur järnvägen kan marknadsföras som framtidsbransch bland annat genom deltagande på CES – Consumer Electronic Show i Las Vegas, som är världens största mässa vad gäller elektronik och ny teknik. Det skriver Tågoperatörerna i sitt sista nyhetsbrev för oktober månad. Nedan följer en sammanfattning av detta.

Den 26 oktober deltog Tågoperatörerna, liksom flera medlemmar, i ett seminarium om finansiering av järnvägsfordon. I Sverige väntas ett nytt regelverk snart träda i kraft genom antagande i svensk lag av det så kallade Luxemburgprotokollet till Kapstadskonventionen som handlar om hur man kan finansiera järnvägssektorn genom belåning av järnvägsfordon.
Det finns redan en struktur för att finansiera flygplan och flygplansutrustning. Luxembourgprotokollet är en tillämpning på järnvägen och innebär att ett centralt register upprättas för järnvägsfordon.
Det pågår en ratificering hos flera länder och Sverige har genomfört en SOU där Tågoperatörerna har varit både expert- och remissinstans. Sverige planerar att ratificera protokollet 2019 och det innebär därefter en möjlighet att finansiera sin fordonsflotta genom belåning, leasingupplägg, med flera lösningar.
I Sverige finns det idag cirka 14 000 järnvägsfordon och man räknar med att det finns cirka 6 miljoner järnvägsfordon i världen. Detta kan till exempel i Europa innebära större möjligheter för mindre operatörer kunna finansiera sin verksamhet, lägre kapitalkostnader och möjlighet att kunna konkurrera på marknader som öppnas upp efter hand.

Nyligen EU-kommissionens kontor i Sverige ett frukostseminarium på temat ”EU och FN:s Agenda 2030 – verktyg för en hållbar framtid”. EU-kommissionens miljökommissionär Karmenu Vella och miljöprofessorn Johan Rockström diskuterade hur vi måste respektera jordens begränsade resurser och hur FN:s globala hållbarhetsmål kan styra oss mot en mer hållbar framtid. Johan Rockström lyfte att vi klarar målen från Paris om vi minskar utsläppen med hälften varje årtionde. Men det är en stor utmaning när flera kurvor fortfarande inte vänder – det måste ske mindre revolutioner inom ett flertal områden. Inte minst transportsektorn har mycket att göra här. Kommissionär Vella, som också har hand om havsfrågor, betonade att det är kritiskt för planetens framtid att vi bevarar havsmiljöerna som fungerar som en buffert och att vi vänder trenden mot ökande marint avfall.
I detta nyhetsbrev har Tågoperatörerna samlat media från de sista veckorna och man ser att debatten om nya stambanor fortsätter. Tågoperatörerna noterar också att osäkerheten om ERTMS-projektet växer i Danmark. I dagstidningen Politiken beskrivs ett scenario där endast ett tåg i timmen kan gå på den nybyggda banan mellan Köpenhamn och Ringsted när den öppnar nästa år till följd av förseningar och fördyringar av projektet. ”Läsning som med viss oro engagerar oss med intresse för järnvägens framtid i Europa”, skriver Tågoperatörerna.

Text: Branschföreningen Tågoperatörerna