Fältarbeten på Norrbotniabanan

Norrbotniabanans sträckning. Karta: Norrbotniabanan AB

Trafikverket har nu påbörjat undersökningsarbeten på en delsträcka på Norrbotniabanan, mellan Umeå och Dåva.

Trafikverkets arbeten för järnvägsplanen utgörs i form av flygskanningar, fältinventeringar, geotekniska undersökningar och arkeologiska utredningar. Arbeten i området kommer pågå under 2016.