Bo Netz blir ny överdirektör på Trafikverket

Bo Netz. Foto: Statens kulturråd

Den 1 juni 2016 tillträder Bo Netz tjänsten som överdirektör och ställföreträdande generaldirektör på Trafikverket, enligt ett regeringsbeslut. Bo Netz får då ansvaret att leda delar av Trafikverkets verksamhet, under generaldirektör Lena Erixon.

Bo Netz är idag överdirektör och ställföreträdande generaldirektör vid Sida. Han är utbildad nationalekonom och har sedan tidigare erfarenhet av myndighetsledning och finansieringsfrågor, bland annat som departementsråd och chef på Finansdepartementet.

– Det är glädjande att Trafikverket inom kort får en överdirektör på plats. Det betyder att myndigheten får ännu bättre förutsättningar att leda verksamheten och styra arbetet för en stärkt järnväg och effektiva, hållbara transporter. Bo Netz är en mycket erfaren och kompetent person, jag är övertygad om att han och GD Lena Erixon kommer att komplettera varandra bra, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.