Snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors

Finländska tågoperatören VRs gröna dubbeldäckare IC2 i Åbo station. Foto: VR-Group

Finländska tågoperatören VR har öppnat en snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Man har lyckats förkorta restiden med 20 minuter, den nya expressförbindelsen tar en timme och 38 minuter. Restiden förkortas även på de övriga turerna till Åbo. Antalet resor ökar därmed på en av Finlands mest populära tågrutter.

Express-turen stannar efter avgång endast i Kuppis och Böle innan tåget anländer i Helsingfors. Utöver en snabbare restid vill VR även svara på arbetspassagerarnas behov genom den nya turen. Därför avgår tåget från Åbo kl. 7:08 och anländer i Helsingfors kl. 8:46. Returresan till Åbo sker sent på eftermiddagen, avgångstiden från Helsingfors är 16:10 och ankomsttiden i Åbo är 17:48.

Även de övriga Åbo-turerna är nu snabbare med bättre avgångstider. Den nya förbindelsen har inte ersatt de gamla turerna utan utgör ett komplement till övriga utbudet. Passagerarna kan välja den lämpligaste bland 14 tur- och retur-turer. Även de övriga turerna kommer att få en fem minuter snabbare restid, eftersom de flesta turer i fortsättningen inte stannar i Kyrkslätt.

Samtidigt förnyas VR turens tidtabell så att den bättre betjänar passagerare som reser till evenemang som börjar eller slutar på jämna klockslag i Åbo eller i Helsingfors. Även den nya Robert’s Coffee-vagnen trafikerar rutten Helsingfors-Åbo sedan början av året.

Källa: VR