Förnyat järnvägsavtal mellan Sverige och Japan

Från vänster Erik Bromander, Mr.Shimurao och Hans Brändström. Foto: Anamika Bhasker/ Regeringskansliet

Den 13 april 2016, förnyades samförståndsavtalet (MoU) mellan Sverige och den Japanska järnvägsbyrån på MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism). Syftet är främst att fortsätta utbyta kunskaper inom järnvägssektorn. Samarbetet fokusera på järnvägsunderhåll och trafikledning samt stationsrelaterade frågor. Avtalet kommer även att öka möjligheterna för svensk export.

Infrastrukturminister Anna Johansson besökte Japan 2015 för att främja det fortsatta utbytet mellan länderna och nu förnyas avtalet för ytterligare tre år. Erik Bromander, statssekreterare hos Anna Johansson, närvarade vid undertecknandet för Sveriges räkning.

- Jag är glad att avtalet nu förnyats. Sverige kan lära sig mer av Japan, om deras framgångar med höghastighetståg samt deras sätt att arbeta med underhåll särskilt under vintertid. Det finns stor potential till ett givande utbyte inom järnvägssektorn för båda länderna. Avtalet kan också leda till stärkt svensk export och på så vis fler jobb i Sverige, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet och löper under tre år.