Skånetrafiken utvecklar ny biljettapp

Foto: Creative Commons

För närvarande arbetar cirka 40 utvecklare, programmerare, IT-arkitekter och andra experter med en ny reseapp och andra utvecklingsprojekt i det nya labbet som ligger i den gamla Kungalängan på Malmö Central. Projekten sker i nära samarbete med högskolor och andra externa samarbetsparter.

– På biljettsidan håller vi på med en ny plattform som kommer att knyta ihop resandet på ett annat sätt. När vi släpper nästa generations app i höst kommer den att vara kopplad till ett bonusprogram där vi kan belöna lojala kunder som reser med oss, berättar Martin Güll i ett prssmeddelande.

Från att tidigare ha fokuserat på resan från hållplats A till B är målet nu att kunna möta kundens hela reseupplevelse inklusive kringtjänster, som bokning av pendlarparkering, kompletterande taxiresa, bilpoolsbil, konsertbiljetter eller paketutlämning i anslutning till hållplatsen. Målet är också att skapa ett flexibelt biljettsystem som inte bygger enbart på kort.

Utöver det handlar det också om att förenkla resandet på andra sätt, till exempel genom att guida resenärer vid olika knutpunkter och hållplatslägen.