Enig uppslutning kring Dalabanan

Mora station på Dalabanan. Foto: Wikipedia

Nu har ledande politiker och tjänstemän från de fjorton kommunerna utmed eller i Dalabanans direkta närhet tillsammans med landshövdingarna i Dalarnas, Västmanlands och Uppsala län träffats under ledning av tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd i Sala för att diskutera utvecklingsbehovet av Dalabanan. Tillsammans intensifieras nu arbetet för att få till en kraftfull och reell utveckling av Dalabanan.

Deltagarna vid mötet var alla mycket oroade över det faktum att det i nuvarande ”Nationell plan för transportsystemet” inte ingår några strukturomvandlande utvecklingsåtgärder. Nödvändiga upprustningsåtgärder som krävs för att upprätthålla banans nuvarande prestanda och kapacitet ligger lång bort och hotas skjutas än längre på framtiden. Samtidigt som det idag finns en uttalad risk för varaktiga och trafikpåverkande hastighetsnedsättningar på den mer än nio mil långa sträckan mellan Uppsala och Hedemora.

– Den utveckling vi ser framför oss går tvärtemot de ambitioner vi har, och som vi sedan tidigare har delat med Trafikverket liksom med det tidigare Banverket. Det är inte acceptabelt varken för våra medborgare, företag eller kommuner, säger Abbe Ronsten, kommunstyrelsens ordförande i Säter.

– En utebliven utveckling där restiderna istället förlängs och utrymmet för att köra tåg begränsas ytterligare, är ett hot mot funktionella och väl integrerade regioner i och runt Stockholm-/Mälardalsregionen och därmed också ett långsiktigt hot mot tillväxten i Sverige, fortsätter Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande i Sala

– Alla, oavsett partifärg är ense om att regeringen inför kommande planeringsperiod måste ge Trafikverket utrymme att återställa en regional balans när det gäller utveckling och upprustning av järnvägsnätet. Det kan inte bara handla om höghastighetsjärnvägen, säger Annette Riesbeck, kommunstyrelsens ordförande i Rättvik.

Källa: Pressmeddelande från Falun Borlönge Regionen.